Instytut  Piękna

... z myślą o Tobie tworzymy początek historii Instytutu Piękna DuoLaser

Duo­Laser pow­stał z myślą, aby przede wszys­tkim świad­czyć usługi

dające pełną satys­fakcję i zad­owole­nie klienta.

 

Wykonu­jemy zabiegi Depilacji Laserowej ciała przy uży­ciu

lasera diodowego Light­Sheer firmy Lume­nis.

 

Wykonu­jemy  zabiegi dla osób zma­ga­ją­cych się z prob­lem widocznych, pęknię­tych lub rozsz­er­zonych naczynek.

Urządze­nie Vein­Wave™ gwaran­tuje naty­ch­mi­as­towe, bez­pieczne i trwałe usunię­cie naczynek o określonej wielkości na twarzy, nogach, ramionach i innych częś­ci­ach ciała.

 

 

Wykonujemy zabieg Kriolipolizy urządzeniem medycznym

LipoCryo, które znakomicie redukuje nadmierną tkankę tłuszczową. Zabiegi wykonuje sie w obrębie karku, ramion, pleców, brzucha, pośladków, ud i łydek. 

 

 

 

 

W naszym Gabinecie kon­sul­tacje i zabiegi przeprowadzane są przez doświad­c­zonych spec­jal­istów.

Nie tylko posi­adamy stosowne cer­ty­fikaty i bogate doświad­cze­nie, ale również nieustan­nie pogłębi­amy swoją wiedzę na szkole­ni­ach i kon­gre­sach branżowych.

 

Duo­Laser to gabi­net  pracu­jący na najwyższej jakości sprzę­cie, którego para­me­try pod­dawane są stałemu mon­i­toringowi, to gwarancja bez­pieczeństwa

i 100% efek­ty­wności wykony­wanych zabiegów. Każdego dnia dbamy o zad­owole­nie Klien­tów i bez­pieczeństwo wykony­wanych zabiegów laserowych. Każdy zabieg poprzed­zony jest kon­sul­tacją ze spec­jal­istą, a Klient objęty jest opieką pod­czas całego okresu jego trwania.

 

w górę

Depilacja

59-220 Legnica

ul. Kamińskiego 31

tel.:  534 009 163

DuoLaser 

Instytut Piękna

wszystkie prawa zastrzeżone DuoLaser