Instytut  Piękna

... z myślą o Tobie tworzymy początek historii Instytutu Piękna DuoLaser

Nowa, rewolucyjna tech­nolo­gia leczenia naczynek...

Urządze­nie Vein­Wave™ to najlep­szy możliwy wybór dla osób zma­ga­ją­cych się z prob­lem widocznych, pęknię­tych lub rozsz­er­zonych naczynek. Vein­Wave™ gwaran­tuje naty­ch­mi­as­towe, bez­pieczne i trwałe usunię­cie naczynek o określonej wielkości na twarzy, nogach, ramionach i innych częś­ci­ach ciała.

Jak  działa VeinWave™?

Urządze­nie wyko­rzys­tuje pro­ces termo-​koagulacji, pole­ga­jący na dostar­cze­niu kon­trolowanej dawki energii o wysok­iej częs­totli­wości, co w efek­cie doprowadza do pod­grza­nia drob­nych naczyń krwionośnych. Ener­gia przenos­zona jest do miejsca wykony­wa­nia zabiegu poprzez ultra-​cienką igłę, zapew­ni­a­jącą dokładne dozowanie, bez żad­nego wpływu na skórę. Dzięki temu nie pojawia się ryzyko uszkodzenia tkanek pod­czas zabiegu. Ener­gia przekazy­wana jest wyłącznie do słabych lub uszkod­zonych naczynek krwionośnych, powodu­jąc ich zamknię­cie i naty­ch­mi­as­towe zniknięcie.

 • Pewne i trwałe efekty leczenia niech­cianych, nieeste­ty­cznych naczynek

 •  

 • Krótki czas zabiegu i naty­ch­mi­as­towy efekt

 •  

 • Niska bolesność

 •  

 • Niewielkie ryzyko wys­tępowa­nia powikłań

 •  

 • Brak okresu rekon­wales­cencji (zabieg można wykony­wać przez cały rok, po zabiegu można się opalać)

 •  

 • Zabieg odpowiedni dla każdego rodzaju skóry

 •  

 • Skuteczność w lecze­niu wrażli­wych obszarów: twarz, kostki i kolana

 •  

 • Bez­in­wazyjna pro­ce­dura, wysoki stopień bez­pieczeństwa i cer­ty­fikacja FDA

Zalety  urządzenia VeinWave™:

VeinWave

O zabiegu

Dowiedz się więcej...

Sprawdź nasze promocyjne ceny...

Cennik

Aby zapewnić naszym Klien­tom kom­fort i wygodę – na zabiegi zapraszamy po wcześniejszym umówie­niu ter­minu...

Kontakt

w górę

f

59-220 Legnica

ul. Kamińskiego 31

tel.:  534 009 163

DuoLaser 

Instytut Piękna

wszystkie prawa zastrzeżone DuoLaser