Instytut  Piękna

... z myślą o Tobie tworzymy początek historii Instytutu Piękna DuoLaser

Współpraca

Zapraszamy Salony Kos­me­ty­czne do pod­ję­cia współpracy w zakre­sie wykony­wa­nia zabiegów trwałej i bez­piecznej depilacji laserowej ciała laserem diodowym Light Sheer ET firmy Lumenis.

  • sta­bilna i wysoka pozy­cja na rynku depilacji laserowej,

  • wprowadze­nie ekskluzy­wnej usługi bez żad­nych kosztów,

  • najwyższa skuteczność wyko­nanego zabiegu,

  • prow­izja dla salonu z każdego przeprowad­zonego zabiegu,

  • zwięk­sze­nie liczby klientów,

  • wspólne mate­ri­ały marketingowe.

Korzyści:

Zakup pro­fesjon­al­nego sprzętu, uzyskanie cer­ty­fikatów, szkoleń i przede wszys­tkim umiejęt­ności oraz predys­pozy­cje do wykony­wa­nia tego rodzaju zabiegów, to duże wyzwanie dla salonów kos­me­ty­cznych.

Już teraz bez żad­nego ryzyka oraz bez kosztów może­cie Państwo zacząć ofer­ować depilację laserem diodowym.

Dzięki współpracy z nami nie muszą Państwo inwest­ować w urządze­nie do depilacji i ponosić kosztów związanych z jego eksploat­acją oraz kon­serwacją.
Dojedziemy do Państwa salonu w wyz­nac­zonym ter­minie, a nasz wyk­wal­i­fikowany per­sonel wykona cały zabieg.

Twój e-mail
Treść wiadomości
wyślij
wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Napisz do nas:

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu:

661 250 425

w górę

Depilacja

59-220 Legnica

ul. Kamińskiego 31

tel.:  534 009 163

DuoLaser 

Instytut Piękna

wszystkie prawa zastrzeżone DuoLaser